wtorek, 25 listopada 2014

Jakie są wady i zalety kredytu konsolidacyjnego?

Kredyt konsolidacyjny jak każdy produkt finansowy ma swoje wady i zalety. Kredyt konsolidacyjny pozwala połączyć kilka różnych kredytów w jeden w celu obniżenia raty kredytu i wydłużenia okresu spłaty. To rozwiązanie idealne w sytuacji, gdy mamy kilka różnych zobowiązań i nie jesteśmy w stanie terminowo ich spłacać.


Zalety kredytu konsolidacyjnego

Kredyt konsolidacyjny jest ratunkiem w trudnej sytuacji, jest rozwiązaniem w sytuacji, gdy spłata dotychczasowych rat wielu kredytów jest zbyt trudna. Obniżenie miesięcznej raty kredytu pozwala odciążyć kredytobiorcę i znaleźć rozwiązanie dla trudnej sytuacji.

Nawet, jeżeli pojawią się kolejne kłopoty z należytym regulowaniem spłaty tego kredytu to negocjujemy warunki już tylko z jednym bankiem, w związku, z czym mamy większe szanse na ugodę i rozwiązanie dobre dla obu stron. Natomiast, jeśli pozostaniemy przy kilku kredytach to same koszty upomnień, listów i różnych innych czynności ze strony kilku banków będą generować ogromne koszty w ciągu każdego miesiąca.

Wady kredytu konsolidacyjnego

Minusem kredytu tego typu jest wydłużony czas spłaty, jest to jednak uzasadnione, gdyż ma na celu obniżenie wysokości miesięcznego zobowiązania. Wydłużony okres kredytowania to również większa ilość odsetek, jednak jest to nieuniknione w takiej sytuacji. Jeżeli wybierzemy nieuważnie to oferta może w rzeczywistości okazać się nieatrakcyjna. Dotyczy to w szczególności kosztów połączenia kilku kredytów lub konieczność wykupienia dodatkowego ubezpieczenia bądź innego produktu, który jest niejako narzucany. Oczywiście taka sytuacja nie jest standardem i zazwyczaj kredyt konsolidacyjny ma na celu pomóc osobie w trudnej sytuacji kredytowej.

Bez względu na kilka wad, jakie może posiadać kredyt konsolidacyjny - zostały opisane tutaj - jest to produkt, który pomaga naprawdę dużej ilości klientów wyjść ze spirali zadłużenia. Takie odciążenie pozwala znaleźć wyjście z pozoru z bardzo trudnej i beznadziejnej sytuacji dając możliwość spłacania kredytu bez większych opóźnień. To również ochrona przed trafieniem na czarną listę dłużników i nierzetelnych klientów, co prowadzi do blokady możliwości uzyskania kolejnego kredytu nawet przez okres pięciu lat.

Podstawowe rodzaje lokat dla zamożnych klientów banków

Lokaty bankowe zazwyczaj nie pozwalają zarobić dużych pieniędzy, jednak jest to doskonały sposób na bezpieczne inwestowanie. Jeżeli ktoś ryzykuje na giełdzie i poważnie podchodzi do tematu inwestowania to wie, że dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to podstawa. Dlatego część pieniędzy należy zainwestować w bezpieczny sposób. Idealną formą są lokaty bankowe, które pozwalają w bezpieczny sposób pomnażać zarobione pieniądze.


Oto kilka podstawowych rodzajów lokat, które są skierowane w szczególności do klientów mających nieco więcej pieniędzy. Działanie tych lokat różni się jednak wszystkie mogą dać nam ciekawe zyski i sposób na zabezpieczenie naszych pieniędzy

Lokaty rentierskie

To charakterystyczna lokata bankowa, która polega na regularnym wypłacaniu wypracowanych odsetek na wskazane konto bankowe. W tym przypadku każdego miesiąca lub co kwartał mamy wypracowane odsetki na naszym koncie. Nie ma tutaj kapitalizacji odsetek, gdyż ich wypłata uniemożliwia dopisanie ich do naszego kapitału początkowego. To mało popularne lokaty bankowe, jednak dla bogatszych osób są alternatywą dla zwykłych depozytów bankowych. Należy pamiętać, że trzeba zainwestować ponad 50 tysięcy złotych, aby zyski były odczuwalne. Najlepiej jeżeli decydujemy się na inwestycję powyżej stu tysięcy złotych.

Lokaty negocjowane

To bardzo ciekawa forma inwestowania pieniędzy, w której możemy nie tylko osiągnąć duże zyski, ale również sprawdzić swoje umiejętności negocjacyjne. Jeśli jesteś dobrym negocjatorem i masz sporo gotówki do zainwestowania to możesz z bankiem rozmawiać o zmianie parametrów lokaty. Możesz uzyskać wyższe oprocentowanie lokat bankowych, zmienić częstotliwość kapitalizacji odsetek a nawet zmienić czas trwania depozytu. To ciekawa forma inwestowania, w której należy wykazać się nie lada wiedzą i charakterem.

Lokaty strukturyzowane

Jeżeli chcemy nieco więcej zaryzykować to można wybrać lokaty strukturyzowane, które są połączeniem tradycyjnej lokaty i bardziej ryzykownych inwestycji. Zazwyczaj około 80 do 90 procent stanowi klasyczny depozyt, a pozostałe 10 do 20 procent to inwestycja w opcje. Zainwestować bank może w papiery wartościowe, surowce, minerały lub nawet waluty. Inwestycją zajmują się specjaliści, jednak nie daje to gwarancji zysków. Ryzyko jest dużo wyższe niż w zwykłej lokacie, jednak dużo mniejsze niż w przypadku samodzielnego inwestowania w surowce lub waluty. Można tutaj stracić część pieniędzy lub też osiągnąć ponad przeciętne zyski. To czy nam się to uda zależy od kilku czynników, jednak zazwyczaj jest to opłacalna inwestycja.

Lokaty dla zamożnych osób nie są niezwykle atrakcyjne, jednak mogą stanowić swoistego rodzaju zabezpieczenie dla siebie i bliskich. Zabezpieczenie części pieniędzy w tradycyjny sposób, nie ryzykując to rozwaga i podstawa każdego mądrego człowieka. Ni bójmy się ryzykownie inwestować, jednak pozostawienie części oszczędności w bezpiecznym miejscu to ważna sprawa.

Zaciąganie kredytu gotówkowego będąc w związku małżeńskim

W przypadku kredytów hipotecznych sprawa zaciągnięcia kredytu, a poinformowanie o nim współmałżonka, jest jasna i klarowna. Aby otrzymać wymieniony kredyt, konieczna jest zgoda partnera życiowego. Jeśli jednak chodzi o kredyty gotówkowe sytuacja nie jest już tak jasna. niemal każda instytucja przedstawia inne stanowisko w tym względzie, określając warunki analogicznie jak w przypadku kredytów hipotecznych, bądź podchodząc do sprawy całkiem liberalnie.

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego bez zgody współmałżonka jest możliwe, jednak nie każda instytucja finansowa przystanie na taką sytuację. Poszukując takiego kredytu, niekoniecznie w celu zadłużenia z premedytacją rodziny, lecz choćby w celu zaplanowania wspólnych wakacji, które mają być prezentem, czy przy braku czasu współmałżonka na wizytę w placówce banku, konieczne staje się zapoznanie ze stanowiskiem wybranego banku. Niestety często okazuje się, że brak zgody na zawarcie umowy kredytowej oznacza podwyższenie kosztów kredytu lub całkowity brak możliwości ze skorzystania z najbardziej wartościowej oferty bankowej.

Kredyt gotówkowy – konieczna zgoda współmałżonka

Pewna część instytucji bankowych stanowczo wymaga udzielenia zgody przez współmałżonka na zawarcie umowy kredytowej. W takich przypadkach nawet najwyższe dochody, historia bankowa w wybranym banku, czy stałe miejsce zatrudnienia nie zmienią decyzji banku, a kredyt gotówkowy okaże się niedostępny.

Także w mniejszości występują instytucje, które umożliwiają zaciągnięcie kredytu gotówkowego bez wiedzy współmałżonka. Choć upraszcza to znacznie procedurę kredytową, stanowisko takie oznacza zwiększone ryzyko dla instytucji oferującej wybrany kredyt gotówkowy.

Kredyt gotówkowy – ograniczone zaufanie

Jednym z często wykorzystywanych modeli udzielania kredytów gotówkowych jest model ograniczonego zaufania. Stosuje go większość instytucji finansowych, umożliwiając pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt gotówkowy bez zgody współmałżonka do określonej kwoty. Zazwyczaj limity te są stosunkowo niskie, poczynając od kilku do około 20 tys. złotych, choć widełki mogą rozciągać się nieco bardziej. Powyżej kwot progowych konieczne staje się uzyskanie zgody współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki.

Warto jednak zwrócić uwagę, że zaciągnięcie kredytu gotówkowego bez wiedzy współmałżonka oznacza znaczne zwiększenie ryzyka zaprzestania spłat kolejnych rat. Wyższa ocena ryzyka skutkuje natomiast zwiększeniem kosztów około kredytowych, tak prowizji, jak i różnego typu ubezpieczeń, które mają chronić bank przed trudnościami klienta.

Rozwiązaniem dla trudnej sytuacji jest skorzystanie z opcji mniejszego kredytu, który nie sięga określonego limitu kwotowego, co nie zawsze odpowiada kredytobiorcy, skorzystanie z kredytu droższego, zawierającego dodatkowe opłaty, bądź uzyskanie zgody współmałżonka na zawarcie umowy kredytowej. Czwartym wyjściem z sytuacji jest zmiana wybranego produktu bankowego. Kredyt gotówkowy może zostać zastąpiony także innymi możliwościami, tj. karty kredytowe, limity kredytowe, czy dostępne dla rachunków ROR-ów debety. Jednak jeśli konkretne rozwiązania nie zostały uruchomione wcześniej, należy liczyć się z koniecznością wydłużenia czasu potrzebnego na wydanie pozytywnej decyzji i przekazanie gotówki.

sobota, 1 listopada 2014

Co wybrać zamiast lokaty bankowej?

Lokaty bankowe są bardzo popularne, jednak ich rentowność mocno obniżyła się z powodu serii obniżek stóp procentowych. Stopy procentowe są obecnie na poziomie 2,5 procent, co jest najniższym wynikiem w historii. Lokaty bankowe nie kuszą więc inwestorów oprocentowaniem na poziomie, który umożliwiłby im osiąganie wysokich zysków. Ranking lokat wskazuje, że dziś można zarobić na nich maksymalnie 3 procent w skali roku. Jest to bardzo niewiele zważywszy na fakt, że nie istnieją już lokaty wolne od tzw. podatku Belki (pomniejsza on zyski o 19 procent sumy odsetek).

Inwestorzy coraz częściej szukają więc innych sposobów na powiększenie ilości posiadanego kapitału. Warto więc wymienić kilka rozwiązań, które umożliwiają osiąganie większych zysków niż na lokatach - co szerzej opisuje portal oszczednoscionline.pl.

Polisy typu unit linked


Polisy te są połączeniem ubezpieczenia na życie z inwestowaniem pieniędzy w fundusze kapitałowe. Kombinacja ta umożliwia osiąganie wysokiej stopy zwrotu, jednak ryzyko inwestycyjne jest dość spore. Ponadto rozwiązanie to zmusza inwestorów do kilkuletniego opłacania składek w regularnych odstępach czasu (co miesiąc, co kwartał, co pół roku lub co rok). Polisy typu unit linked są więc polecane głównie osobom preferującym inwestowanie długofalowe.

Akcje i obligacje


Akcje pozwalają na osiąganie nieograniczonych zysków, ale ryzyko z nimi związane jest ogromne - niedoświadczeni inwestorzy tracą pieniądze w 80% przypadków. Akcji nie powinny więc kupować osoby, które nie akceptują możliwości utraty kapitału. Bezpieczniejszym rozwiązaniem od akcji są obligacje – zwłaszcza Skarbu Państwa. Charakteryzują się one niższą stopą zwrotu, jednak zapewniają ochronę kapitału. Zyski z nich są porównywalne do zysków z lokaty lub nieco wyższe od nich, jednak sprzedaż obligacji przed końcem obowiązywania umowy nie powoduje utraty odsetek – wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje natomiast utratą całości zarobionych pieniędzy.

Złoto


Bardzo bezpieczną formą inwestowania jest także złoto. Zakup sztabek to jednak spory wydatek i nie każdy inwestor może sobie na niego pozwolić. Można jednak kupować złoto za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych – koszt zakupu jednej sztabki rozkłada się wtedy pomiędzy wielu inwestorów.

Jak zapewnić sobie dobrą emeryturę dzięki trzeciemu filarowi?

Kiedy jesteśmy młodzi raczej rzadko myślimy o tym, jak będziemy wyglądali czy żyli na swoje stare lata. Z jednej strony jest to jak najbardziej zrozumiałe, ale równocześnie musimy pamiętać o tym, że równocześnie może to być bardzo poważny błąd – jeśli nie będziemy zbytnio przejmowali się swoją przyszłością to może się okazać, że gdy już ona nadejdzie zostaniemy po prostu bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.


Obecnie dbanie o swoją emeryturę jest czymś, na co wielu specjalistów zwraca szczególną uwagę, bowiem sytuacja państwowego systemu emerytalnego w Polsce nie należy niestety do najlepszych, zatem jeżeli sami odpowiednio o tym nie pomyślimy, to na starość możemy zostać dosłownie z niczym. Wbrew pozorom, nie jest to nic szczególnie trudnego, bowiem jeżeli tylko zaczniemy to robić odpowiednio wcześnie, to przez wiele lat będziemy mogli uzbierać naprawdę sporą sumę. Aby jednak móc się tym cieszyć, musimy po prostu jak najszybciej zainteresować się nieco przynajmniej tymi najbardziej podstawowymi rzeczami jakie do tego służą.

Obecnie ogromną popularnością cieszy się tak zwane indywidualne konto emerytalne, które bardzo często polecane są absolutnie każdemu, kto tylko chce rzeczywiście skutecznie zatroszczyć się o takie właśnie kwestie. IKE jest obecnie ostatnim z trzech filarów emerytalnych, ale w odróżnieniu od dwóch pozostałych przystąpienie do niego jest w pełni dobrowolne i nie istnieje tutaj żaden przymus. Oszczędzanie. Niemniej jednak pomimo braku takiego obowiązku jak najbardziej warto nieco się tym zainteresować, bowiem może nam to przynieść naprawdę niesamowite wręcz korzyści. Przede wszystkim takie właśnie indywidualne konto emerytalne sprawia, że możemy oszczędzać na swoją emeryturę na bardzo wiele różnych sposobów. Mniej wymagające osoby mogą na nim po prostu dokonywać dobrowolnych wpłat, które z biegiem czasu z pewnością zmienią się w całkiem spore sumy. Równocześnie jednak IKE oferowane przez rzeczywiście dobry bank czy ubezpieczyciela może być zasilane chociażby z pieniędzy pochodzących z inwestycji, co z pewnością gwarantuje niemałe zyski – możliwości jest sporo, zatem wystarczy tylko nieco się tym zainteresować i wybrać rozwiązanie idealne właśnie dla siebie. Warto oczywiście pamiętać o tym, że takie indywidualne konto emerytalne daje nam możliwość cieszenia się wszystkimi zgromadzonymi na nim pieniędzmi dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego – są one po prostu doliczane do naszej miesięcznej emerytury. Jak nasza emerytura będzie wysoka? To będzie zależeć od wzrostu wynagrodzeń o czym więcej na polskabankowosc.com.pl/wynagrodzenia-polakow-rosna-czy-to-trwala-tendencja.

Jak zatem widać, indywidualne konto emerytalne może być naprawdę rewelacyjną propozycją dla absolutnie każdego, kto tylko chce jak najwcześniej zacząć dbać o swoją własną emeryturę. Korzystanie z czegoś takiego nie jest niczym szczególnie trudnym ani też wymagającym, a równocześnie możemy dzięki temu sprawić, że sama tylko wysokość naszej emerytury stanie się znacznie wyższa, zapewniając sobie dzięki temu o wiele lepsze zabezpieczenie finansowe na starość, zatem z pewnością warto nieco się tym zainteresować.

Jak szukać bezpiecznych depozytów bankowych?

Depozyty bankowe to jeden z najczęściej wybieranych rodzajów zainwestowania swoich oszczędności. Czym się charakteryzują? Są to fundusze, które petent daje bankowi na wyznaczony bądź niesprecyzowany okres. Zawarta umowa zmusza bank do wypłacenia petentowi – w określonym czasie - odsetek albo wpłaconej kwoty zwiększonej o odsetki.


Odsetki doliczane są według stałej albo zmiennej stopy procentowej i najczęściej są tym wyższe im dłuższy jest czas trwania depozytu. Wartości zależą od rodzaju podpisanej umowy.
Do trzech najczęściej wybieranych rodzajów depozytów bankowych należą konta osobiste, oszczędnościowe czy też lokaty terminowe. Przed dokonaniem dobrego wyboru należy dowiedzieć się o nich najistotniejszych informacji.

Co w związku z tym petent powinien wiedzieć, jeśli interesują go konta osobiste? To rachunek przeznaczony dla osób fizycznych. Skumulowane środki są swobodnie dysponowane przez petenta. Może on bez trudu dokonywać przelewów, realizować indywidualne zlecenia albo korzystać kart płatniczych. Finanse są bezpiecznie zainwestowane. Jednakże posiadanie konta osobistego ma też swoje gorsze strony. Należy liczyć się z brakiem bądź bardzo mizerną wysokością stopy procentowej, dodatkowymi kosztami – m.in. za nadzorowanie konta czy dokonywanie przelewów jak także koniecznością obeznania się z najnowszą technologią. Z większości funkcji możemy korzystać na witrynie, co może być ciężkie dla osób starszych.

Jeżeli chodzi o konta oszczędnościowe, to znakomita metoda na swobodne wpłacanie i wypłacanie gotówki przy jednoczesnej sposobności oszczędzania dzięki opłacalnej stopie procentowej. Z gotówki można korzystać bez ryzyka utraty wypracowanych dotychczas odsetek. Czasami nawet do kont oszczędnościowych dodawane są karty płatnicze. Jednak dokonywanie operacji kosztuje, na ogół więcej niż na koncie osobistym, co jest w stanie w zasadzie pozbawiać zysków.

Zaś lokaty terminowe mają najczęściej znaczne i niezmienne oprocentowanie. Pozwalają na otrzymanie znacznych zysków. Jednak wcześniejsze rozwiązanie umowy to groźba utraty zgromadzonych odsetek.

Warto szczegółowo rozważyć wybór dobrego depozytu bankowego. Każdy sposób lokowania pieniędzy ma swoje minusy i plusy.