środa, 31 grudnia 2014

Jak uzyskać większy kredyt hipoteczny?

Dla wielu Polaków zaciągniecie kredytu jest jedyną możliwością, by uzyskać środki na zakup wymarzonego mieszkania. Do tego potrzebna jest przede wszystkim zdolność kredytowa, gdyż bez niej żaden bank nie pożyczy nam pieniędzy. Ważne jest zatem, by mieć stabilną sytuację finansową i przede wszystkim niebudzącą wątpliwości historię kredytową, jeśli w przeszłości posiadaliśmy już jakieś zobowiązania wobec banków. Co jednak w sytuacji, kiedy bez przeszkód otrzymaliśmy kredyt mieszkaniowy, ale jest on niewystarczający, by kupić nasze wymarzone mieszkanie?

Pozytywna historia kredytowa

Najwięcej problemów z uzyskaniem kredytowania mają osoby, których dochody nie przekraczają średniej krajowej, a ponieważ banki w ostatnich latach zaostrzyły procedury i warunki udzielania kredytów, to takim osobom jest znacznie trudniej uzyskać środki na sfinansowanie zakupu mieszkania. Najlepszym sposobem, by przekonać bank jest wzrost dochodów, jednak w wielu przypadkach może okazać się to niemożliwe, dlatego warto przekonać bank do swojej wiarygodności. W tym celu pomocne będzie zbudowanie pozytywnej historii kredytowej, która uwiarygodni nas jako solidnego klienta spłacającego terminowo wszystkie zobowiązania. Jeśli zatem nie mieliśmy wcześniej żadnych zobowiązań, warto odłożyć kredyty hipoteczne styczeń 2015 na później i postarać się o jakąś mniejszą pożyczkę na zakup sprzętu domowego użytku, mebli, samochodu. Kwota tak na prawdę ie ma znaczenia, a ważne są terminowe spłaty, które zbudują naszą historię kredytową i uwiarygodnią nas jako solidnego i godnego zaufania kredytobiorcę. Dobre informacje płynące o nas z Biura Informacji Kredytowej z pewnością przybliżą nas do tego, by w przyszłości zaciągnąć najlepszy kredyt hipoteczny, który sfinansuje nasze wymarzone mieszkanie.

Spłata zaległych zobowiązań

Pozytywna historia kredytowa jest bardzo ważna w kontekście starań o kolejne kredytowanie, ale należy przy tym pamiętać, że każde niespłacone zobowiązanie może negatywnie wpłynąć na naszą zdolność kredytową i obniżyć wysokość zobowiązania, jeśli takowe otrzymamy. Zdolność kredytowa jest bowiem wyliczana na podstawie naszej aktualnej kondycji finansowej i od dochodu bank odejmuje raty wszystkich niespłaconych jeszcze zobowiązań, dlatego zanim złożymy wniosek o kredyt mieszkaniowy warto postarać się o spłatę wcześniejszych zadłużeń, albo jeśli jest ich wiele dokonać konsolidacji z obniżoną miesięczną ratą.

Współkredytobiorca


Dobrym rozwiązaniem, by uzyskać kredyt hipoteczny i przede wszystkim zdolność kredytową, jest współdzielenie kredytowania z kimś bliskim. W tym wypadku banki biorą pod uwagę sytuację materialną wszystkich kredytobiorców, a uzyskane w ten sposób większe łączne dochody mogą spowodować dużo łatwiejsze uzyskanie kredytowania i większą wartość zaciąganego zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku współkredytobiorców starszych w wieku od 50 lat wzwyż banki mogą nie zgodzić się na długoletnie kredytowanie przekraczające 20 lat, lub zażądać wykupienia ubezpieczenia na życie.

Kapitalizacja odsetek na lokatach – co warto o niej wiedzieć?

Jednym z ważnych parametrów lokat bankowych, oprócz ich oprocentowania, jest kapitalizacja odsetek. Kapitalizacja ta polega na dodaniu przez bank odsetek do kwoty zdeponowanej na lokacie. Odsetki te najczęściej doliczane są do kwoty bazowej lokaty. W interesie oszczędzającego leży, aby kapitalizacja dała mu jak najwięcej zysków. Na co zatem zwrócić uwagę przy wyborze lokaty bankowej?


Im krótszy okres kapitalizacji, tym więcej zysków

Dla klientów szukających odpowiednich lokat bankowych dla siebie najlepszym rozwiązaniem będzie wybieranie takich, w przypadku których kapitalizacja odsetek następuje w jak najkrótszych okresach. Obecnie dostępne są nawet lokaty bankowe z codzienną kapitalizacją odsetek, jednak ze względu na podatek Belki, który rozliczany jest już na mniej korzystnych warunkach, nie są one aż tak popularne jak kiedyś. Oprócz kapitalizacji codziennej także dostępne są lokaty z kapitalizacją odsetek co miesiąc, co kwartał i co rok. Również wyróżnia się te lokaty, w których kapitalizacja następuje po ich zakończeniu, na przykład po miesiącu czy trzech miesiącach.

Przy tej samej kwocie lokaty łatwo obliczyć, że im krótsze okresy pomiędzy kapitalizacją odsetek, tym zysk z lokaty będzie wyższy, ponieważ odsetki są każdorazowo dopisywane do kwoty bazowej lokaty. W ten sposób kolejna kapitalizacja odbywa się już od wyższej sumy środków. Naturalnie, im oprocentowanie będzie wyższe, tym również oszczędzający może liczyć na lepszy zysk.

Jak sprawdzić okres kapitalizacji odsetek?

Często informacje o okresie kapitalizacji odsetek zawiera porównanie lokat – warto sprawdzić takie rankingi, ponieważ czytelnie zestawiają różne oferty banków. Gdy takie dane nie są w nich umieszczone, w takim przypadku trzeba już zapoznać się z nimi w regulaminie czy umowie lokaty – dokumenty można zwykle znaleźć na stronach internetowych banków.

Podsumowując, gdy sprawdzasz oferty, zwróć też uwagę na okres kapitalizacji odsetek i oprocentowanie lokat styczeń 2015. Im krótszy okres kapitalizacji i wyższe oprocentowanie, tym twoje zyski będą wyższe.

Konsolidacja sposobem na poradzenie sobie z długami?

Konsolidacja kredytów to niezmiernie popularne hasło wśród klienteli banków. Kredyt konsolidacyjny opiera się na łączeniu różnych kredytów, które pozyskaliśmy, nawet, kiedy są one zaciągnięte w odmiennych bankach. Łączenia pożyczek dokonuje się najczęściej wtedy, kiedy nie radzimy sobie ze spłatą tychże zaciągniętych zobowiązań. We wspominany sposób opłacamy pojedynczą należność, a nie kilka, jak do tego czasu.


Kredyty konsolidacyjne zapewniają tym samym możliwość określania jednej należności, zamiast spłacania wielu należności w różnorodnych terminach. Dzięki temu klient łatwiej zapamiętuje dzień opłaty poszczególnej należności i może czuwać nad terminowością spłacania pożyczki. Kolejną zaletą, którą posiada kredyt konsolidacyjny jest fakt, że wysokość raty jest niższa niż koszt rat wszelakich kredytów, jakie wcześniej spłacaliśmy. Mniejsza rata pożyczki jest możliwa głównie dzięki wydłużeniu okresu opłacania pożyczki, przez co wzrasta jednak ogólny koszt pożyczki.

Aby konsolidacja kredytów mogła być jak najlepsza, trzeba pamiętać o właściwym jej dokonaniu. Do połączenia kredytów najczęściej dochodzi bowiem podczas łączenia obciążenia karty kredytowej i dość drogich kredytów gotówkowych. Jeśli jednak zaciągamy kredyt konsolidacyjny, żeby złączyć zaciągnięte wcześniej kredyty, ale bez zmiany terminu spłaty, opisywana operacja może okazać się nieopłacalna. Dzieje się tak, bowiem sama konsolidacja kredytu pociąga za sobą wyższe oprocentowanie, jakie w następstwie wytwarza większe koszty naszego kredytu. W związku z tym istotne jest, aby kredyt konsolidacyjny obejmował termin spłaty, który nie narazi nas na znaczne koszty.

Aby dostać tego rodzaju kredyt, należy przejść analogiczną drogę, jak w przypadku pobierania zwykłego kredytu. Najczęściej kredyty konsolidacyjne niosą ze sobą konieczność gwarancji w postaci nieruchomości. Nadmieniona nieruchomość nie musi być jednakże naszą prywatną własnością, bowiem może należeć między innymi do członka rodziny bądź kolegi. Odstępstwem jest sytuacja, gdy jeden z aktualnych kredytów jest zobowiązaniem hipotecznym. Ponadto bank bierze pod uwagę naszą historię kredytową. Jeśli wcześniejsze zobowiązania nie były płacone o czasie bank może odmówić nam prezentowanego kredytu.