środa, 20 stycznia 2016

Jaki rodzaj lokaty wybraćPytanie zawarte w tytule, zadaje sobie większość osób, posiadających jakieś oszczędności, przeznaczone na inwestycje. Aby być uczciwym nie można wprost napisać, że jakaś lokata jest najlepsza. Poziom atrakcyjności lokaty zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań osoby, która gotowa jest zdeponować swoje pieniądze w banku. 
Dlatego banki oferują wiele rodzajów lokat, które posiadają różnorodne właściwości. Lokaty różnią się od siebie terminem zapadalności (czyli okresem, na jaki deponujemy pieniądze), wysokością oprocentowania, warunkami podjęcia zdeponowanych pieniędzy czy możliwością zwiększania wpłaconego kapitału.

Dla tych, dla których jak największy zysk, nie jest sprawą priorytetową, zalecane są [i]lokaty terminowe[/i]. Ich istota polega na tym, że wpłacamy pieniądze na określony czas, a w zamian za to bank wypłaca nam odsetki. Długość lokaty jest uzależniona od nas samych i może wynosić od 1 miesiąca do nawet 60 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy w największej mierze od czasu jej trwania – im dłuższy, tym większe odsetki bank jest w stanie nam zaproponować. Niestety kwoty wkładu nie można w tym przypadku zwiększać w miarę nabywania dodatkowych środków na inwestycje.


Dla osób, które są w stanie regularnie oszczędzać, najlepszym rozwiązaniem są [i]lokaty dynamiczne[/i]. Lokaty dynamiczne przeważnie nie mają terminu zapadalności i dają możliwość stopniowego dopłacania pieniędzy i przyrostu odsetek od coraz większej kwoty.
Osoby oszczędzające pieniądze na konkretny cel, ale nie umiejące samodzielnie zmobilizować się do oszczędzania, mogą skorzystać z [i]lokaty pieniężnej[/i]. Jest to specyficzny rodzaj lokaty. W tym przypadku klient zawiera z bankiem umowę, zgodnie z którą, bank co miesiąc będzie odprowadzał z rachunku klienta określoną kwotę i deponował ją na lokacie. W ten sposób – podobnie jak w lokacie dynamicznej – odsetki będą narastały od coraz większej kwoty. Lokata jest zamykana w momencie, kiedy znajdzie się na niej kwota, określona w umowie, jako kwota kończąca nasz proces oszczędzania.

Kolejnym rodzajem lokat, są [i]lokaty progresywne[/i]. Działają one podobnie, do lokat terminowych. Różnica polega na tym, że zakładane są z reguły na dłuższe okresy, co najmniej 12 lub 24 miesiące. Co prawda, oprocentowanie jest korzystniejsze, niż w przypadku lokaty terminowej, ale otrzymamy je w całości tylko, jeśli nie przerwiemy lokaty wcześniej, niż zapisano w umowie. W przypadku wcześniejszego zakończenia lokaty, otrzymamy znacznie niższą kwotę odsetek.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz tutaj oszczednoscionline.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz