sobota, 1 listopada 2014

Jak szukać bezpiecznych depozytów bankowych?

Depozyty bankowe to jeden z najczęściej wybieranych rodzajów zainwestowania swoich oszczędności. Czym się charakteryzują? Są to fundusze, które petent daje bankowi na wyznaczony bądź niesprecyzowany okres. Zawarta umowa zmusza bank do wypłacenia petentowi – w określonym czasie - odsetek albo wpłaconej kwoty zwiększonej o odsetki.


Odsetki doliczane są według stałej albo zmiennej stopy procentowej i najczęściej są tym wyższe im dłuższy jest czas trwania depozytu. Wartości zależą od rodzaju podpisanej umowy.
Do trzech najczęściej wybieranych rodzajów depozytów bankowych należą konta osobiste, oszczędnościowe czy też lokaty terminowe. Przed dokonaniem dobrego wyboru należy dowiedzieć się o nich najistotniejszych informacji.

Co w związku z tym petent powinien wiedzieć, jeśli interesują go konta osobiste? To rachunek przeznaczony dla osób fizycznych. Skumulowane środki są swobodnie dysponowane przez petenta. Może on bez trudu dokonywać przelewów, realizować indywidualne zlecenia albo korzystać kart płatniczych. Finanse są bezpiecznie zainwestowane. Jednakże posiadanie konta osobistego ma też swoje gorsze strony. Należy liczyć się z brakiem bądź bardzo mizerną wysokością stopy procentowej, dodatkowymi kosztami – m.in. za nadzorowanie konta czy dokonywanie przelewów jak także koniecznością obeznania się z najnowszą technologią. Z większości funkcji możemy korzystać na witrynie, co może być ciężkie dla osób starszych.

Jeżeli chodzi o konta oszczędnościowe, to znakomita metoda na swobodne wpłacanie i wypłacanie gotówki przy jednoczesnej sposobności oszczędzania dzięki opłacalnej stopie procentowej. Z gotówki można korzystać bez ryzyka utraty wypracowanych dotychczas odsetek. Czasami nawet do kont oszczędnościowych dodawane są karty płatnicze. Jednak dokonywanie operacji kosztuje, na ogół więcej niż na koncie osobistym, co jest w stanie w zasadzie pozbawiać zysków.

Zaś lokaty terminowe mają najczęściej znaczne i niezmienne oprocentowanie. Pozwalają na otrzymanie znacznych zysków. Jednak wcześniejsze rozwiązanie umowy to groźba utraty zgromadzonych odsetek.

Warto szczegółowo rozważyć wybór dobrego depozytu bankowego. Każdy sposób lokowania pieniędzy ma swoje minusy i plusy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz