wtorek, 25 listopada 2014

Zaciąganie kredytu gotówkowego będąc w związku małżeńskim

W przypadku kredytów hipotecznych sprawa zaciągnięcia kredytu, a poinformowanie o nim współmałżonka, jest jasna i klarowna. Aby otrzymać wymieniony kredyt, konieczna jest zgoda partnera życiowego. Jeśli jednak chodzi o kredyty gotówkowe sytuacja nie jest już tak jasna. niemal każda instytucja przedstawia inne stanowisko w tym względzie, określając warunki analogicznie jak w przypadku kredytów hipotecznych, bądź podchodząc do sprawy całkiem liberalnie.

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego bez zgody współmałżonka jest możliwe, jednak nie każda instytucja finansowa przystanie na taką sytuację. Poszukując takiego kredytu, niekoniecznie w celu zadłużenia z premedytacją rodziny, lecz choćby w celu zaplanowania wspólnych wakacji, które mają być prezentem, czy przy braku czasu współmałżonka na wizytę w placówce banku, konieczne staje się zapoznanie ze stanowiskiem wybranego banku. Niestety często okazuje się, że brak zgody na zawarcie umowy kredytowej oznacza podwyższenie kosztów kredytu lub całkowity brak możliwości ze skorzystania z najbardziej wartościowej oferty bankowej.

Kredyt gotówkowy – konieczna zgoda współmałżonka

Pewna część instytucji bankowych stanowczo wymaga udzielenia zgody przez współmałżonka na zawarcie umowy kredytowej. W takich przypadkach nawet najwyższe dochody, historia bankowa w wybranym banku, czy stałe miejsce zatrudnienia nie zmienią decyzji banku, a kredyt gotówkowy okaże się niedostępny.

Także w mniejszości występują instytucje, które umożliwiają zaciągnięcie kredytu gotówkowego bez wiedzy współmałżonka. Choć upraszcza to znacznie procedurę kredytową, stanowisko takie oznacza zwiększone ryzyko dla instytucji oferującej wybrany kredyt gotówkowy.

Kredyt gotówkowy – ograniczone zaufanie

Jednym z często wykorzystywanych modeli udzielania kredytów gotówkowych jest model ograniczonego zaufania. Stosuje go większość instytucji finansowych, umożliwiając pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt gotówkowy bez zgody współmałżonka do określonej kwoty. Zazwyczaj limity te są stosunkowo niskie, poczynając od kilku do około 20 tys. złotych, choć widełki mogą rozciągać się nieco bardziej. Powyżej kwot progowych konieczne staje się uzyskanie zgody współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki.

Warto jednak zwrócić uwagę, że zaciągnięcie kredytu gotówkowego bez wiedzy współmałżonka oznacza znaczne zwiększenie ryzyka zaprzestania spłat kolejnych rat. Wyższa ocena ryzyka skutkuje natomiast zwiększeniem kosztów około kredytowych, tak prowizji, jak i różnego typu ubezpieczeń, które mają chronić bank przed trudnościami klienta.

Rozwiązaniem dla trudnej sytuacji jest skorzystanie z opcji mniejszego kredytu, który nie sięga określonego limitu kwotowego, co nie zawsze odpowiada kredytobiorcy, skorzystanie z kredytu droższego, zawierającego dodatkowe opłaty, bądź uzyskanie zgody współmałżonka na zawarcie umowy kredytowej. Czwartym wyjściem z sytuacji jest zmiana wybranego produktu bankowego. Kredyt gotówkowy może zostać zastąpiony także innymi możliwościami, tj. karty kredytowe, limity kredytowe, czy dostępne dla rachunków ROR-ów debety. Jednak jeśli konkretne rozwiązania nie zostały uruchomione wcześniej, należy liczyć się z koniecznością wydłużenia czasu potrzebnego na wydanie pozytywnej decyzji i przekazanie gotówki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz